Sunday, January 6, 2013

St*r

terukir di bintang;
tak mungkin hilang,

ok selebihnya simpan dulu...